Română
Engleză

: +40 371 120 838

  •   : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Actele necesare schimbarii furnizorului de energie electrică

 

  Pentru consumatorii non-casnici

 

Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului.

 

Certificat de înregistrare în scopuri de TVA (dacă este cazul).

 

Act de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosinţă asupra spaţiului care face obiectul locului de consum respectiv.

 

La încheierea contractelor de furnizare a energiei electrice cu persoanelor care au calitatea de chiriaşi/concesionari sau altă calitate similară care atestă un drept de folosinţă temporară a locului de consum printr-un act încheiat cu proprietarul, clientul trebuie să prezinte furnizorului, pe lângă actele precizate în cadrul acestei secţiuni şi acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, dacă această menţiune nu se regăseşte înscrisă în actul de deţinere a spaţiului.

Copie aviz tehnic de racordare (ATR) eliberat de Operatorul de Distribuţie (OD). În situaţia în care consumatorul nu deţine ATR, un angajat al societaţii noastre o să-i pună la dispoziţie un formular de obţinere duplicat după ATR, indicându-i, totodată, unde să transmită respectivul formular.

 

Pentru consumatorii casnici

 

Act de identitate.

 

Act de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosinţă asupra spaţiului care face obiectul locului de consum respectiv.

La încheierea contractelor de furnizare a energiei electrice cu persoanelor care au calitatea de chiriaşi/concesionari sau altă calitate similară care atestă un drept de folosinţă temporară a locului de consum printr-un act încheiat cu proprietarul, clientul trebuie să prezinte furnizorului, pe lângă actele precizate în cadrul acestei secţiuni şi acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, dacă această menţiune nu se regăseşte înscrisă în actul de deţinere a spaţiului.

Copie aviz tehnic de racordare (ATR) eliberat de Operatorul de Distribuţie (OD). În situaţia în care consumatorul nu deţine ATR, un angajat al societaţii noastre o să-i pună la dispoziţie un formular de obţinere duplicat după ATR, indicându-i, totodată, unde să transmită respectivul formular.

   Furnizorul poate renunţa la solicitarea prezentării actelor în original, caz în care solicitantul trebuie să dea o declaraţie pe propria răspundere că documentele prezentate sunt conforme cu   originalele.

   În situaţia în care consumatorul doreşte încheierea contractului fără a se deplasa la sediul nostru, transmiterea documentelor aferente şi încheierea contractului se poate face prin mijloace electronice, cu respectarea legislaţiei în vigoare.